Selamat Hari Guru Nasional 2018

Engkau bagaikan lilin yang selalu menerangi dalam setiap kegelapan, Engkau mengajarkan banyak ilmu kepada kami. Semoga setiap peluh lelahmu melahirkan generasi tangguh dan berjiwa negarawan. Selamat Hari Guru Nasional 2018